VOĐENJE I REALIZACIJA PROJEKATA

Potrebe svakog projekta su jedinstvene i zahtevaju specifično znanje. Da bismo ispunili te potrebe, više od dve decenije razvijamo model koji okuplja za zajednički cilj stručnjake iz različitih oblasti. Naše reference obuhvataju projekte koje su finansirale međunarodne organizacije kao što su WB, WHO, EBRD i UNDP, USAID, EAR, CIDA.

Neki od naših projekata koje smo realizovali u poslednjih 20 godina su:

Lokacija projekata: Srbija

1

Naručilac projekta: Tor Vergata, Univerzitet u Rimu i Pravni Fakultet Univerziteta u Beogradu

Projekat: Organizaciona podrška realizaciji studijskog programa master akademskih studija
„Menadžment javnih nabavki - MPPM“.
2

Naručilac projekta: Univerzitet Tor Vergeta Rim, EBRD, Pravni fakultet i Privredna komora Srbije

Projekat: Organizational Support for International Week on Public ProcurementOrganizaciona podrška realizaciji međunarodne nedelje javnih nabavki
3

Naručilac projekta: CIDA

Projekat Jačanje kapaciteta domova zdravlja – učesnika u projektu: obuka za menadžment u
zdravstvu u okviru CIDA balkanskog projekta Politika primarne zdravstvene zaštite
4

Naručilac projekta: Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR)

Projekat: Primena sistema menadžmenta kvalitetom u 15 preduzeća u Braničevskom i Podunavskom okrugu – Grupna obuka i priprema za sertifikaciju
5

Naručilac projekta: Regionalna privredna komora Požarevac

Projekat: Grupna primena sistema menadžmenta kvalitetom u malim i srednjim preduzećima
Braničevskog i Podunavskog okruga
6

Naručilac projekta: USAID - IRD

Projekat : Grupna primena standarda serije ISO 9000 za mala i srednja preduzeća u Zapadnoj
Srbiji

Lokacija projekata: Ruska Federacija

1

Naručilac projekta: Ministarstvo zdravlja Republika Tatarstan

Projekat : Primena procesno orijentisanog bolničkog menadžmenta u republičkim dečjim
bolnicama

Lokacija projekata: Bosna i Hercegovina

1

Naručilac projekta: Svetska banka

Projekat : Projekat jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) – Jačanje upravljačkih kapaciteta u
zdravstvenom sektoru
2

Naručilac projekta: Svetska banka

Projekat : Projekat jačanja zdravstvenog sektora (HSEP) – Razvoj nastavnih programa i materijala za obuku iz zdravstvenog menadžmenta
3

Naručilac projekta: UNDP

Projekat : Priprema dve nacionalne medicinske laboratorije za tuberkulozu za akreditaciju, prema standardu ISO 15189
4

Naručilac projekta: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Projekat : Projekat uvođenja sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u bolnički sektoru
Republike Srpske
5

Naručilac projekta: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Projekat : Uvođenje sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj – Jačanje kapaciteta domova zdravlja putem uspostavljanja procesa sertifikacije domova zdravlja, akreditacije laboratorija u domovima zdravlja i kontinuiranog unapređenja na primarnom nivou zdravstvene zaštite u javnom sektoru
6

Naručilac projekta: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Projekat: Izrada situacione analize u opštim bolnicama, kliničkim centrima i specijalizovanim
zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj
7

Naručilac projekta: Svetska banka

Projekat: Projekat jačanja zdravstvenog sektora – Revizija i unapređenje kliničkih vodiča za
primarnu zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj
8

Naručilac projekta: Svetska banka

Projekat : Basic Health Project (BHP) - komponenta Akreditacija i obezbeđenje kvaliteta – Faza I i Faza II

Lokacija projekata: Azerbejdžan

1

Naručilac projekta: UNDP

Projekay: Podrška projektu implementacije institucionalnih reformi u okviru programa
sveobuhvatne institucionalne izgradnje

Vođenje i realizacija projekata

Naša podrška lokalnim i regionalnim preduzetničkim projektima:

Naši Klijenti

Laboratorija
50
Proizvodnih Organizacija
80
Uslužnih Organizacija
100
Zdravstvenih Ustanova
100

Možete da nas kontaktirate ukoliko želite da poboljšavate svoje poslovanje →