Trajanje: 1 dan

Termin: Beograd 20. avgust, 2019.

U standardima za sisteme menadžmenta definisani su zahtevi koje organizacija treba da ispunjava
da bi ostvarivala predviđene rezultate i da bi zainteresovane strane imale poverenje da je
organizacija sposobna da ispunjava zahteve. Tokom obuke, analiziramo svrhu i strukturu
standarda za sisteme menadžmenta, ključne koristi koje organizacija može da ostvari primenom
sistema menadžmenta i ključne mehanizme koji su obuhvaćeni standardima, a treba da doprinesu
da organizacija koristi efektivan sistem menadžmenta
Broj učesnika je ograničen.
Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da dobijete ponudu i detaljne informacije o
obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com
Za sve informacije, možete nam se obratiti na telefon +381 63 473 809