Obuka će se održati u Beogradu, 20. februara, 2020. godine.

Razmišljanje zasnovano na riziku omogućava organizaciji da povećava efektivnost sistema menadžmenta i da ostvaruje bolje rezultate. Ovaj proces je zahtev u svim standardima za sisteme menadžmenta. Sistematičan proces za planiranje mera koje se odnose na rizike i prilike omogućava organizaciji da ispunjava zahteve i da ostvaruje poboljšavanje sistema menadžmenta. Obuka je namenjena svima u organizaciji koji vode i učestvuju u uvrđivanju rizika i prilika.

Broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da Vam pošaljemo detaljne informacije o obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com. Za sve informacije, možete da nam se obratite na telefon +381 63 473 809.