Obuka će biti održana u Beogradu, 25. februara, 2020. godine.

Tokom obuke analiziramo zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose rizike i prilike u sistemu menadžmenta laboratorije, i način da ti zahtevi mogu da se ispune. Razmatramo rizike i prilike koje mogu da se pojave u sistemu menadžmenta laboratorije, metodologiju za analizu rizika i prilike i mere koje se odnose na rizike i prilike. Obuka se sprovodi aktivno, kroz predavanja, diskusiju, primere i praktične vežbe.

Obuka traje jedan dan. Broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da Vam pošaljemo detaljne informacije o obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com. Za sve informacije, možete da nam se obratite na telefon +381 63 473 809.