Obuka će se održati u Beogradu, 12. marta, 2020. godine.

Razmišljanje zasnovano na riziku omogućava organizaciji da povećava efektivnost sistema menadžmenta i da ostvaruje bolje rezultate. Ovaj proces je zahtev u svim standardima za sistem menadžmenta. Sistematičan proces za utvrđivanje i planiranje mera koje se odnose na rizike i prilike omogućava organizaciji da ispunjava zahteve i da ostvaruje poboljšavanje

Obuka je namenjena svima u organizaciji koji vode analizu rizika i prilike i učestvuju u analiziranju rizika i prilika. Tokom obuke analiziramo ključne metodologije za analizu rizika i prilika,  a kroz praktičan rad primenjujemo matricu verovatnoće i posledica i tehnike podrške za utvrđivanje rizika i prilika i mere koje se odnose na rizike i prilike.

Broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da Vam pošaljemo detaljne informacije o obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.comZa sve informacije, možete da nam se obratite na telefon +381 63 473 809.