Obuka će se održati u Beogradu, 17. marta, 2020. godine

Kontekst obuhvata interne i eksterne faktore koji utiču na poslovanje i rezultate organizacije. Analiza i utvrđivanje konteksta koristi da se utvrđuju politike, ciljevi i mere za poboljšavanje. Ovaj proces je zahtev u svim standardima za sisteme menadžmenta. Sistematičan proces utvrđivanja konteksta omogućava organizaciji da ispunjava zahteve i da ostvaruje efektivnost sistema menadžmenta. Obuka je namanjena svima u organizaciji koji učestvuju u analizi i utvrđivanju konteksta. Tokom obuke analiziramo i kroz praktičan rad primenjujemo tri metodologije: SWOT, PESTLE i Porterovih 5 sila.

Broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da Vam pošaljemo detaljne informacije o obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com. Za sve informacije, možete da nam se obratite na telefon +381 63 473 809.