O Nama

Mi pružamo konsultantske usluge i obuku u oblasti menadžmenta i disciplina povezanih sa menadžmentom, organizujemo poslovne skupove i pružamo podršku projektima preduzetništva.

Bonex inženjering je konsultantska organizacija koju smo osnovali 1998. godine s ciljem da pružamo usluge koje odgovaraju na potrebe organizacija koje žele da poboljšavaju sistem menadžmenta i svoju konkurentnost. Tokom dvadeset godina poslovanja, realizovali smo više od 200 različitih poslova, i ostvarili saradnju sa preko 300 organizacija, privatnih i javnih, uslužnih i proizvodnih, svih veličina i strukture.
Osnovni cilj naše saradnje s korisnicima je transformacija strategije u planove i mere, poboljšavanje sistema menadžmenta i performansi. Za poslove i projekte koristimo metodologiju koja obezbeđuje ostvarivanje rezultata u skladu sa ciljevima. Uspešno sarađujemo sa organizacijama različitih struktura, poslovnim udruženjima, institucijama i grupama organizacija.

Naš Tim

Slobodan Ćorsović

Direktor

Direktor i vlasnik preduzeća, menadžment konsultant. Odgovoran je za planiranje, budžetiranje, menadžment ljudskim resursima, rukovođenje i nadzor. Administrativni je rukovodilac svih projekata koje realizuje preduzeće Bonex inženjering i poseduje znanje i iskustvo za primenu metodologije menadžmenta projektima. Ima više od 10 godina iskustva u održavanju obuke u zemlji i inostranstvu (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Ruska Federacija). Dobro poznaje međunarodne standarde za obuku kao i metodologiju za pripremu materijala za obuku – projektuje, priprema i vrši obuke u okviru projekata EBRD, Svetske banke, UNDP i CIDA. Stručnjak je za menadžment sa 25 godina iskustva u ovoj oblasti. Vodeći je ocenjivač za standarde ISO 9001 i ISO 14001.

Radomir Bošković

Konsultant

Radomir Bošković, diplomirani inženjer elektrotehnike. Rukovodilac projekata, konsultant i trener za različite oblasti menadžmenta, s više od 20 godina iskustva na domaćim i međunarodnim projektima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Azerbejdžanu i Ruskoj Federaciji. Poseduje bogato iskustvo u oblasti primene standarda i instrumenata za poboljšanje kvaliteta, uključujući ocenu usaglašenosti, a takođe iskustvo u specijalnim područjima kao što su poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, razvoj i primena nacionalnog sistema akreditacije i dijagnostike sistema upravljanja organizacijama. Autor je brojnih članaka i metodskih uputstava na teme efektivnog upravljanja organizacijama, upravljanja projektima, upravljanja personalom, upravljanja promenama i drugim. Radi na rešavanju praktičnih problema koji uključuju proveru sistema menadžmenta, mapiranje procesa, monitoring i poboljšanje pokazatelja efektivnosti organizacija u raznim industrijsko-ekonomskim sektorima.

Đina Martinović

Konsultant

Đina Martinović je lekar, specijalista fizijatar, a već dugi niz godina radi kao konsultant na projektima u oblasti menadžmenta i kvaliteta u zdravstvu. Vodi i član je tima za realizaciju više velikih projekata u zemlji i inostranstvu, kao i na projektima procene i jačanja organizacije i infrastrukture u zdravstvenim i drugim organizacijama. Ima veliko iskustvo u edukaciji odraslih, učestvuje u izradi kurikuluma i radnih materijala, kao i realizaciji obuke iz različitih oblasti vezanih za unapređenje rada, bezbednost i kvaliteta u oblasti zdravstva. Znanje i iskustvo u oblasti medicine, organizacione i komunikacione veštine, kao i iskreno verovanje u timski rad, primenjuje kroz realizaciju programa Wellbeing koji je razvijen u okviru Bonex inženjeringa.

Tatjana Nešić

Konsultant za sisteme menadžmenta

Tatjana je diplomirani ekonomista Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Dvadeset i pet godina vrši obuke, provere i konsultantske usluge u oblastima primene sistema menadžmenta, međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta i poslovne izvrsnosti. U poslednjih dvadeset godina radila je na brojnim međunarodnim projektima u oblasti poboljšavanja sistema menadžmenta i unapređenja konkurentnosti. Tatjana je vodeći proveravač prema standardima za sistem menadžmenta kvalitetom, sistem menadžmenta životne sredine i sistem menadžmenta za bezbednost i zdravlje na radu. Član je stručnog saveta Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost i ocenjivač za nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta“. Takođe, član komisija je pri Institutu za standardizaciju Srbije koje rade na standardima ISO tehničkih komiteta ISO/TC 176, CASCO, ISO/TC 283 i ISO/TC 242. Autor je brojnih priručnika za obuku, članaka i publikacija o primeni sistema menadžmenta.

Međunarodna saradnja i partnerstva

Mi smo projektno orijentisana organizacija i razvili smo poslovnu saradnju koja nam omogućava da odgovorima na posebne zahteve u različitim okruženjima. Neki od naših partnera su:

– “Strategia e Sviluppo”, Milano, Italija, koji pružaju usluge u oblasti vođenja poslovanja, finansijskog menadžmenta, marketinga i internacionalizacije

– “Innovation Consulting International”, Moskva, Ruska federacija, koji pružaju konsultantske usluge ruskim kompanijama u oblasti menadžmenta i poboljšavanja performansi poslovanja

– Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta u zdravstvu u Republici Srpskoj, Banja Luka, Bosna, specijalizovana za ocenjivanje usaglašenosti preko treće strane u zdravstvenim organizacijama

– Centar za zdravstveni menadžmenta, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, koji su specijalizovani za razvoj menadžmenta u zdravstvu i zdravstvenim organizacijama

Vođenje i realizacija projekata

Naša podrška lokalnim i regionalnim preduzetničkim projektima:

Naši Klijenti

Laboratorija
50
Proizvodnih Organizacija
80
Uslužnih Organizacija
100
Zdravstvenih Ustanova
100

Možete da nas kontaktirate ukoliko želite da poboljšavate svoje poslovanje →