Konsultantske usluge

Mi pružamo konsultantske usluge u oblasti menadžmenta i disciplina koje su povezane s menadžmentom:

– projektovanje, primena i poboljšavanje sistema menadžmenta
– primena međunarodnih standarda za sistem menadžmenta, kao što su ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, ISO/IEC 17025, ISO 15189…
– strateški menadžment i proces strateškog planiranja
– poboljšavanje sistema menadžmenta u skladu s ciljevima organizacije

Uslugu prilagođavamo prema ciljevima, potrebama, organizacionoj kulturi i kontekstu vaše
organizacije. Pomažemo klijentima da koriste sistem menadžmenta i da primenjuju dobru praksu
da bi poboljšavali svoje poslovanje i ostvarivali održivi uspeh.

Naš način

– Profesionalni pristup: multidisciplinarni tim, efektivan proces i stalno angažovanje obezbeđuju rezultate
– Prilagođena rešenja: primereno praksi i poslovnim potrebama svake pojedinačne organizacije
– Kreiranje vrednosti: održiva rešenja koja su prilagođena korisnicima omogućavaju kreiranje vrednosti u poslovanju

Naše usluge su sveobuhvatne, aktuelne, prilagođene i efektivne. Obuhvataju sve elemente i
aktivnosti koje su potrebne za ostvarivanje cilja – analize stanja i projektovanje sistema, realizacija
svih potrebnih obuka, usmeravanje i vođenje, verifikacija da su planirani zadaci realizovani i da su
ciljevi ostvareni.
Ukoliko želite da poboljšavate svoje poslovanje i želite da dobijete našu ponudu, možete nas
kontaktirati