Category

Uncategorized @sr

Obuka: Rizici i prilike u sistemu menadžmenta laboratorije

By Uncategorized @sr

Tokom obuke analiziramo zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose rizike i prilike u sistemu menadžmenta laboratorije, i način da ti zahtevi mogu da se ispune. Razmatramo rizike i prilike koje mogu da se pojave u sistemu menadžmenta laboratorije, metodologiju za analizu rizika i prilike i mere koje se odnose na rizike i prilike. Obuka se sprovodi aktivno, kroz predavanja, diskusiju, primere i praktične vežbe.

Obuka traje jedan dan. Broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da Vam pošaljemo detaljne informacije o obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com. Za sve informacije, možete da nam se obratite na telefon +381 63 473 809.

Obuka: BQ05 Kurs za interne provere prema standardu ISO 9001: 2015

By Uncategorized @sr

Trajanje: 2 dana

Termin: Beograd 27. i 28. avgust, 2019.

Da bi se ispunili zahtevi standarda ISO 9001, organizacija treba redovno da sprovodi interne
provere, a ljudi koji vrše proveru treba da budu kompetentni. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu
obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u organizaciji. Obuka obuhvata sledeće osnovne teme:
– analiza zahteva standarda ISO 9001: 2015 sa aspekta provere;
– analiza procesa provere sistema menadžmenta prema standardu ISO 19011:2018 (principi
provere, planiranje, priprema i sprovođenje provere, metode i tehnike provere, izveštavanje o
proveri i aktivnosti nakon provere). Broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da dobijete ponudu i detaljne informacije o obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com
Za sve informacije, možete nam se obratiti na telefon +381 63 473 809

Obuka: BQ03 Kontekst organizacije u standardu ISO 9001: 2015

By Uncategorized @sr

Termin: Beograd 23. avgust, 2019.

Trajanje: 1 dan

Kontekst obuhvata interne i eksterne faktore koji utiču na svrhu, strateško usmerenje i rezultate
organizacije. Analiza i utvrđivanje konteksta koristi se za definisanje politike, ciljeva i planova, za ostvarivanje efektivnosti i efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom. Obuka obuhvata predavanja, diskusiju i praktičan rad, kroz sledeće osnovne teme:
– kontekst organizacije u standardu ISO 9001;
– osnovne metodologije koje se koriste za utvrđivanje konteksta;
– korišćenje rezultata utvrđivanja konteksta.
Broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da dobijete ponudu i detaljne informacije o obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com Za sve informacije, možete nam se obratiti na telefon +381 63 473 809

Read More

Obuka: BM01 Sistemi menadžmenta – Uvod

By Uncategorized @sr

Trajanje: 1 dan

Termin: Beograd 20. avgust, 2019.

U standardima za sisteme menadžmenta definisani su zahtevi koje organizacija treba da ispunjava
da bi ostvarivala predviđene rezultate i da bi zainteresovane strane imale poverenje da je
organizacija sposobna da ispunjava zahteve. Tokom obuke, analiziramo svrhu i strukturu
standarda za sisteme menadžmenta, ključne koristi koje organizacija može da ostvari primenom
sistema menadžmenta i ključne mehanizme koji su obuhvaćeni standardima, a treba da doprinesu
da organizacija koristi efektivan sistem menadžmenta
Broj učesnika je ograničen.
Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da dobijete ponudu i detaljne informacije o
obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com
Za sve informacije, možete nam se obratiti na telefon +381 63 473 809