All Posts By

sajtic-team

Obuka: BQ03 Kontekst organizacije u standardu ISO 9001: 2015

By Uncategorized @sr

Termin: Beograd 23. avgust, 2019.

Trajanje: 1 dan

Kontekst obuhvata interne i eksterne faktore koji utiču na svrhu, strateško usmerenje i rezultate
organizacije. Analiza i utvrđivanje konteksta koristi se za definisanje politike, ciljeva i planova, za ostvarivanje efektivnosti i efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom. Obuka obuhvata predavanja, diskusiju i praktičan rad, kroz sledeće osnovne teme:
– kontekst organizacije u standardu ISO 9001;
– osnovne metodologije koje se koriste za utvrđivanje konteksta;
– korišćenje rezultata utvrđivanja konteksta.
Broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da dobijete ponudu i detaljne informacije o obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com Za sve informacije, možete nam se obratiti na telefon +381 63 473 809

Read More

Obuka: BM01 Sistemi menadžmenta – Uvod

By Uncategorized @sr

Trajanje: 1 dan

Termin: Beograd 20. avgust, 2019.

U standardima za sisteme menadžmenta definisani su zahtevi koje organizacija treba da ispunjava
da bi ostvarivala predviđene rezultate i da bi zainteresovane strane imale poverenje da je
organizacija sposobna da ispunjava zahteve. Tokom obuke, analiziramo svrhu i strukturu
standarda za sisteme menadžmenta, ključne koristi koje organizacija može da ostvari primenom
sistema menadžmenta i ključne mehanizme koji su obuhvaćeni standardima, a treba da doprinesu
da organizacija koristi efektivan sistem menadžmenta
Broj učesnika je ograničen.
Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da dobijete ponudu i detaljne informacije o
obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com
Za sve informacije, možete nam se obratiti na telefon +381 63 473 809