All Posts By

edata

Obuka: Rizici i prilike u sistemu menadžmenta laboratorije

By Uncategorized @sr

Tokom obuke analiziramo zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose rizike i prilike u sistemu menadžmenta laboratorije, i način da ti zahtevi mogu da se ispune. Razmatramo rizike i prilike koje mogu da se pojave u sistemu menadžmenta laboratorije, metodologiju za analizu rizika i prilike i mere koje se odnose na rizike i prilike. Obuka se sprovodi aktivno, kroz predavanja, diskusiju, primere i praktične vežbe.

Obuka traje jedan dan. Broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da Vam pošaljemo detaljne informacije o obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com. Za sve informacije, možete da nam se obratite na telefon +381 63 473 809.

Obuka: BQ05 Kurs za interne provere prema standardu ISO 9001: 2015

By Uncategorized @sr

Trajanje: 2 dana

Termin: Beograd 27. i 28. avgust, 2019.

Da bi se ispunili zahtevi standarda ISO 9001, organizacija treba redovno da sprovodi interne
provere, a ljudi koji vrše proveru treba da budu kompetentni. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu
obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u organizaciji. Obuka obuhvata sledeće osnovne teme:
– analiza zahteva standarda ISO 9001: 2015 sa aspekta provere;
– analiza procesa provere sistema menadžmenta prema standardu ISO 19011:2018 (principi
provere, planiranje, priprema i sprovođenje provere, metode i tehnike provere, izveštavanje o
proveri i aktivnosti nakon provere). Broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da dobijete ponudu i detaljne informacije o obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com
Za sve informacije, možete nam se obratiti na telefon +381 63 473 809