All Posts By

edata

Obuka: Metodologije za analizu i utvrđivanje konteksta

By Uncategorized @sr

Obuka će se održati u Beogradu, 17. marta, 2020. godine

Kontekst obuhvata interne i eksterne faktore koji utiču na poslovanje i rezultate organizacije. Analiza i utvrđivanje konteksta koristi da se utvrđuju politike, ciljevi i mere za poboljšavanje. Ovaj proces je zahtev u svim standardima za sisteme menadžmenta. Sistematičan proces utvrđivanja konteksta omogućava organizaciji da ispunjava zahteve i da ostvaruje efektivnost sistema menadžmenta. Obuka je namanjena svima u organizaciji koji učestvuju u analizi i utvrđivanju konteksta. Tokom obuke analiziramo i kroz praktičan rad primenjujemo tri metodologije: SWOT, PESTLE i Porterovih 5 sila.

Broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da Vam pošaljemo detaljne informacije o obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com. Za sve informacije, možete da nam se obratite na telefon +381 63 473 809.

Obuka: Metodologije za analizu rizika i prilika

By Uncategorized @sr

Obuka će se održati u Beogradu, 12. marta, 2020. godine.

Razmišljanje zasnovano na riziku omogućava organizaciji da povećava efektivnost sistema menadžmenta i da ostvaruje bolje rezultate. Ovaj proces je zahtev u svim standardima za sistem menadžmenta. Sistematičan proces za utvrđivanje i planiranje mera koje se odnose na rizike i prilike omogućava organizaciji da ispunjava zahteve i da ostvaruje poboljšavanje

Obuka je namenjena svima u organizaciji koji vode analizu rizika i prilike i učestvuju u analiziranju rizika i prilika. Tokom obuke analiziramo ključne metodologije za analizu rizika i prilika,  a kroz praktičan rad primenjujemo matricu verovatnoće i posledica i tehnike podrške za utvrđivanje rizika i prilika i mere koje se odnose na rizike i prilike.

Broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da Vam pošaljemo detaljne informacije o obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.comZa sve informacije, možete da nam se obratite na telefon +381 63 473 809.

Obuka: Rizici i prilike u standardima za sisteme menadžmenta

By Uncategorized @sr

Obuka će se održati u Beogradu, 20. februara, 2020. godine.

Razmišljanje zasnovano na riziku omogućava organizaciji da povećava efektivnost sistema menadžmenta i da ostvaruje bolje rezultate. Ovaj proces je zahtev u svim standardima za sisteme menadžmenta. Sistematičan proces za planiranje mera koje se odnose na rizike i prilike omogućava organizaciji da ispunjava zahteve i da ostvaruje poboljšavanje sistema menadžmenta. Obuka je namenjena svima u organizaciji koji vode i učestvuju u uvrđivanju rizika i prilika.

Broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da Vam pošaljemo detaljne informacije o obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com. Za sve informacije, možete da nam se obratite na telefon +381 63 473 809.

Obuka: Rizici i prilike u sistemu menadžmenta laboratorije

By Uncategorized @sr

Obuka će biti održana u Beogradu, 25. februara, 2020. godine.

Tokom obuke analiziramo zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose rizike i prilike u sistemu menadžmenta laboratorije, i način da ti zahtevi mogu da se ispune. Razmatramo rizike i prilike koje mogu da se pojave u sistemu menadžmenta laboratorije, metodologiju za analizu rizika i prilike i mere koje se odnose na rizike i prilike. Obuka se sprovodi aktivno, kroz predavanja, diskusiju, primere i praktične vežbe.

Obuka traje jedan dan. Broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da Vam pošaljemo detaljne informacije o obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com. Za sve informacije, možete da nam se obratite na telefon +381 63 473 809.

Obuka: BQ05 Kurs za interne provere prema standardu ISO 9001: 2015

By Uncategorized @sr

Trajanje: 2 dana

Termin: Beograd 27. i 28. avgust, 2019.

Da bi se ispunili zahtevi standarda ISO 9001, organizacija treba redovno da sprovodi interne
provere, a ljudi koji vrše proveru treba da budu kompetentni. Kurs obezbeđuje teorijsku i praktičnu
obuku koja će omogućiti učesnicima, koji polože obuku, da sprovode interne provere u organizaciji. Obuka obuhvata sledeće osnovne teme:
– analiza zahteva standarda ISO 9001: 2015 sa aspekta provere;
– analiza procesa provere sistema menadžmenta prema standardu ISO 19011:2018 (principi
provere, planiranje, priprema i sprovođenje provere, metode i tehnike provere, izveštavanje o
proveri i aktivnosti nakon provere). Broj učesnika je ograničen. Ukoliko ste zainteresovani za ovu obuku, želite da dobijete ponudu i detaljne informacije o obuci, javite nam se ne e-mail: tanjanesic2012@gmail.com
Za sve informacije, možete nam se obratiti na telefon +381 63 473 809