Aktivnosti i Novosti

Obuka: Metodologije za analizu i utvrđivanje konteksta

| Uncategorized @sr | No Comments
Obuka će se održati u Beogradu, 17. marta, 2020. godineKontekst obuhvata interne i eksterne faktore koji utiču na poslovanje i rezultate organizacije. Analiza i utvrđivanje konteksta koristi da se utvrđuju…

Obuka: Metodologije za analizu rizika i prilika

| Uncategorized @sr | No Comments
Obuka će se održati u Beogradu, 12. marta, 2020. godine.Razmišljanje zasnovano na riziku omogućava organizaciji da povećava efektivnost sistema menadžmenta i da ostvaruje bolje rezultate. Ovaj proces je zahtev u…

Obuka: Rizici i prilike u standardima za sisteme menadžmenta

| Uncategorized @sr | No Comments
Obuka će se održati u Beogradu, 20. februara, 2020. godine.Razmišljanje zasnovano na riziku omogućava organizaciji da povećava efektivnost sistema menadžmenta i da ostvaruje bolje rezultate. Ovaj proces je zahtev u…

Obuka: Rizici i prilike u sistemu menadžmenta laboratorije

| Uncategorized @sr | No Comments
Obuka će biti održana u Beogradu, 25. februara, 2020. godine. Tokom obuke analiziramo zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose rizike i prilike u sistemu menadžmenta laboratorije, i način da…

Obuka: BQ05 Kurs za interne provere prema standardu ISO 9001: 2015

| Uncategorized @sr | No Comments
Trajanje: 2 danaTermin: Beograd 27. i 28. avgust, 2019.Da bi se ispunili zahtevi standarda ISO 9001, organizacija treba redovno da sprovodi interne provere, a ljudi koji vrše proveru treba da…