Aktivnosti i Novosti

Obuka: Rizici i prilike u sistemu menadžmenta laboratorije

| Uncategorized @sr | No Comments
Tokom obuke analiziramo zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017 koji se odnose rizike i prilike u sistemu menadžmenta laboratorije, i način da ti zahtevi mogu da se ispune. Razmatramo rizike i prilike…

Obuka: BQ05 Kurs za interne provere prema standardu ISO 9001: 2015

| Uncategorized @sr | No Comments
Trajanje: 2 danaTermin: Beograd 27. i 28. avgust, 2019.Da bi se ispunili zahtevi standarda ISO 9001, organizacija treba redovno da sprovodi interne provere, a ljudi koji vrše proveru treba da…

Obuka: BQ03 Kontekst organizacije u standardu ISO 9001: 2015

| Uncategorized @sr | No Comments
Termin: Beograd 23. avgust, 2019.Trajanje: 1 danKontekst obuhvata interne i eksterne faktore koji utiču na svrhu, strateško usmerenje i rezultate organizacije. Analiza i utvrđivanje konteksta koristi se za definisanje politike,…

Obuka: BM01 Sistemi menadžmenta – Uvod

| Uncategorized @sr | No Comments
Trajanje: 1 danTermin: Beograd 20. avgust, 2019.U standardima za sisteme menadžmenta definisani su zahtevi koje organizacija treba da ispunjava da bi ostvarivala predviđene rezultate i da bi zainteresovane strane imale…